Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Konferencie

«  november 2020  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2020

Názov Miesto Od Do
Organizuje SAVVideokonferencia 16th International Sympoisium on Novel and Nano Materials Phoenix Jeju Kórea 3. 11. 2020 6. 11. 2020
Organizuje SAV  New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Bratislava, Slovanská republika 4. 11. 2020 6. 11. 2020
   Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918) Bratislava 5. 11. 2020 5. 11. 2020
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 5. 11. 2020 6. 11. 2020
 Videokonferencia Aranea 2020. Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní Bratislava 6. 11. 2020 7. 11. 2020
 Videokonferencia Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia: Čo je človek dnes? Zoom 6. 11. 2020 7. 11. 2020
   Chémia smerom k biológii 10 (CTB10)/INSTRUCT-ULTRA Bratislava, Slovensko 8. 11. 2020 12. 11. 2020
   Iluze o společenském uspořádání Praha 10. 11. 2020 11. 11. 2020
 Videokonferencia 20. ročník konferencie Filosofie a sociální vědy, Téma: Iluze o společenském uspořádání Online 10. 11. 2020 11. 11. 2020
   27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2020 iCloude 11. 11. 2020 13. 11. 2020
   Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky, zrušená Bratislava 12. 11. 2020 12. 11. 2020
 Videokonferencia Konferencia mladých odborníkov v roku 2020 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave 12. 11. 2020 12. 11. 2020
Organizuje SAVVideokonferencia Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XV. ročník videokonferencia 12. 11. 2020 13. 11. 2020
   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16. 11. 2020 20. 11. 2020
   Ilúzie o spoločenskom usporiadaní Bratislava 18. 11. 2020 19. 11. 2020
 Videokonferencia Sociálne procesy a osobnosť 2020 online/Slavonice, ČR 18. 11. 2020 20. 11. 2020
 Videokonferencia 20. ročník konferencie Filosofie a sociální vědy, Téma: Iluze o společenském uspořádání Online 18. 11. 2020 19. 11. 2020
 Videokonferencia Solid State Surfaces and Interfaces 2020 Zámok Smolenice, Slovensko 23. 11. 2020 26. 11. 2020
 Videokonferencia XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov Trnava 25. 11. 2020 27. 11. 2020
Organizuje SAVVideokonferencia Sociálne siete v starnúcej spoločnosti Bratislava 26. 11. 2020 26. 11. 2020
Organizuje SAVVideokonferencia Klimatické zmeny a environmentálne témy vo verejnej mienke na Slovensku Bratislava 26. 11. 2020 26. 11. 2020
   Kázne a reči II. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 30. 11. 2020 1. 12. 2020