« September 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci September 2018

   International Russulales Workshop 2018 Borgsjö, Švédsko 26.08.2018 01.09.2018
   Kolokvium Nádoby datované mincami Košice 01.09.2018 01.09.2018
  32th International Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná 02.09.2018 07.09.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
   Medzinárodná konferencia Death Camp Sobibor: History and Heritage Bratislava 04.09.2018 04.09.2018
  8. Medzinárodný patofyziologický kongres Bratislava 05.09.2018 08.09.2018
  EASP MEETING Hranice, normy a konflikty: Ako porozumieť medziskupinovým vzťahom a nárastu intolerancie v Európe aj mimo Európy Bratislava 06.09.2018 08.09.2018
  30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu Nitra 06.09.2018 08.09.2018
  GeoKARTO 2018 Zvolen 06.09.2018 07.09.2018
  9th Acanthocephalan Workshop Congress Center ACADEMIA, The High Tatras mountains, Stará Lesná, Slovakia 09.09.2018 13.09.2018
  8. Medzinárodné sympózium o postúre Kongresové centrum Smolenice SAV 09.09.2018 12.09.2018
  Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín 2018 Ústav ekológie lesa SAV Zvolen 11.09.2018 13.09.2018
  V. Labudove dni Smolenice 12.09.2018 14.09.2018
  Česko-slovenské konfrontácie 2018 Praha 12.09.2018 14.09.2018
  Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny Bratislava 13.09.2018 14.09.2018
   Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 14.09.2018 14.09.2018
  Sociálne procesy a osobnosť 2018 Stará Lesná 17.09.2018 19.09.2018
  50. výročie augusta 1968 Bratislava 18.09.2018 18.09.2018
   Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 - 1938 Bratislava 20.09.2018 21.09.2018
  Slovensko a Rusko v prelomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti Prešov 21.09.2018 23.09.2018
  Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia Nitra 26.09.2018 28.09.2018

Podujatia v mesiaci September 2018

Septembrová vedecká kaviareň 27.09.2018 27.09.2018