« December 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci December 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva Konferenčný priestor SAV, Klemensova 19, Bratislava 03.12.2018 03.12.2018
   Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
   Seminár Biodiverzita húb Slovenska 18 Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
   Neo-Latin Scholarship on the Slavs Bratislava 05.12.2018 07.12.2018
   Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
   Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou Prešov 05.12.2018 05.12.2018
  Globálne existenciálne riziká 2018 Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
   Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou Košice 06.12.2018 06.12.2018
  Trh práce na Slovensku 2019+ Bratislava 06.12.2018 06.12.2018
  Digitalizácia, zmeny vonakjšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti Bratislava 07.12.2018 07.12.2018
   Recent Advancements in Nanoscience and Technology Chennai, India 07.12.2018 07.12.2018
  Santa Fest 2 Bratislava 10.12.2018 10.12.2018
   Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 - 1948 Bratislava 11.12.2018 11.12.2018
   17. predvianočný geologický seminár SGS 2018 Slovensko, Bratislava 13.12.2018 13.12.2018
   Globálne hodnotové reťazce: Implikácie pre Slovenskú republiku Bratislava 18.12.2018 18.12.2018
   Prednáška v rámci doktorandského štúdia: Docc. Ivan Jančovič, PhD.: Literárne vzdelávanie ako literárnovedný výskumný problém Bratislava, ÚSvL SAV 19.12.2018 19.12.2018

Podujatia v mesiaci December 2018

Decembrový vedecký špeciál 13.12.2018 13.12.2018