Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  február 2024  »

Konferencie SAV v mesiaci február 2024

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. FSEV UK v Bratislave 5. 2. 2024 6. 2. 2024
Organizuje SAV  COST LIFT stretnutie druhej pracovnej skupiny hotel Roset Bratislava 22. 2. 2024 23. 2. 2024
   ReSPS Research for Social Psychological Sciences 2024 Smolenice, Slovensko 22. 2. 2024 9. 4. 2024