Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  november 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2023

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  33. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Viedeň 1. 11. 2023 4. 11. 2023
Organizuje SAV  50. konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná 2. 11. 2023 5. 11. 2023
Organizuje SAV  30. posterový deň s medzinárodnou účasťou 2023 Bratislava, ÚH SAV, v.v.i. 8. 11. 2023 8. 11. 2023
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVIII. ročník Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach 9. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  Prednáškový cyklus. Najnovšie archeologické výskumy. Nitra 10. 11. 2023 10. 11. 2023
   Náš akademický svet a jeho peripetie. Diskusia s prof. Emilom Višňovským o jeho pripravovanej monografii. Bratislava 10. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  14. Medzinárodná konferencia Konštrukčné materiály 2023 ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 14. 11. 2023 14. 11. 2023
   Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2023) Kongresové centrum SAV, Smolenice 15. 11. 2023 16. 11. 2023
   SURFINT-SREN VIII – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Bratislava, Slovensko 20. 11. 2023 23. 11. 2023
   2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava Bratislava 20. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov Prešov 23. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  30. Stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach Košice 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   Roundtable „The Future of the European Union and its Enlargement: Does its Cohesion and Global Geopolitical Competitiveness Rely on Its Enlargement?“ Hybrid event Bratislava 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   Aktivity v kartografii 2023 Bratislava 24. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? Bratislava 30. 11. 2023 30. 11. 2023