« november 2020 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci november 2020

  New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Bratislava, Slovanská republika 04.11.2020 06.11.2020
  Waste Recycling 22 Ostrava, ČR 05.11.2020 06.11.2020
   Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918) Bratislava 05.11.2020 05.11.2020
   Chémia smerom k biológii 10 (CTB10)/INSTRUCT-ULTRA Bratislava, Slovensko 08.11.2020 12.11.2020
27.Posterový deň s medzinárodnou účasťou iCloude 11.11.2020 13.11.2020
   Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky Bratislava 12.11.2020 12.11.2020
   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16.11.2020 20.11.2020
  SSSI 2020 is the 11th international conference in the series of the Solid State Surfaces and Interfaces conferences Zámok Smolenice, Slovensko 23.11.2020 26.11.2020
   XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov Trnava 25.11.2020 27.11.2020
   Kázne a reči II. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 30.11.2020 01.12.2020

Podujatia v mesiaci november 2020

V danom mesiaci sa nekoná žiadne podujatie.