Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Neuroimunologický ústav SAV
3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek
3D In vitro Modelling of Alzheimer’s Disease using Astrocytes derived from Induced Pluripotent Stem Cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Syková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021
Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Cerebrovaskulárne a zápalové zmeny hematoencefalickej bariéry v ľudských tauopatiách
Neuroinflammatory changes of the blood-brain barrier in AD, CBD and PSP
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Polčík Michalicová Alena PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby
Long non-coding RNAs as biomarkers of Alzheimer's disease
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čente Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Charakterizácia vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom
An investigation into the link between neurofibrillary degeneration and diabetes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja
Identification of molecular mechanisms induced by traumatic brain injury in ice hockey players
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021
Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe
Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike
Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jurišica Igor DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly
Conformational properties of intrinsically disordered protein tau with the emphasis on the C-terminus of its molecule
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cehlár Ondrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva
Treatment of spinal cord injury using implantation of umbilical cord decellularized matrix
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Syková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem
Intriguing allostery of a disordered protein: cooperation between tau protein projection domain and microtubule-binding repeats
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie
Molecular biomarkers for canine brain disorders – Monitoring of the brain regeneration and efficacy of treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie
Sub-concussive head trauma as risk factor for chronic traumatic encephalopathy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Vplyv neurofibrilárnej patológie na meningy u transgénneho modelu tauopátie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Jadhav Santosh PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu
The development of novel approaches for therapy of tauopathies using transport peptides for drugs and antibodies into the brain
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu
Development of therapeutic biomolecules blocking SARS-COV-2 infection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.
Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 16