Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Na pomedzí. Hranice v živote a život v pohraničí starovekého Egypta

-

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. phil. Verešová Veronika

Palestínske arabské noviny al-Quds (1908 – 1914): Komplexná analýza dosiaľ nepreskúmaného periodika

Palestinian Arabic Newspaper al-Quds (1908-1914): Complex Analysis of the Hitherto Unexplored Periodical

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beška Emanuel PhD.
Anotácia:Periodická tlač patrí k hlavným primárnym prameňom na skúmanie dejín neskoroosmanskej Palestíny v období po mladotureckej revolúcii z roku 1908. Veľký problém však predstavuje fakt, že väčšina arabských novín z tohto obdobia je stratená. O to významnejšia je skutočnosť, že v roku 2017 bol vedeckej komunite sprístupnený takmer kompletný archív novín al-Quds (arab. Jeruzalem, vydávaný 1908–1914) v digitalizovanej podobe, ktorý bol predtým súčasťou súkromnej zbierky. Ide o najkompletnejšie zachované osmanské palestínske arabské noviny, ktoré predstavujú prakticky nepreskúmaný primárny prameň veľkého významu. Cieľom predloženého projektu je komplexný rozbor a zhodnotenie obsahu tohto periodika vo forme vedeckej monografie, kontextuálna analýza ťažiskových tém v niekoľkých vedeckých štúdiách a vytvorenie indexu všetkých vydaných článkov. Projekt zahŕňa aj oblasť Digital Humanities s plánovaným využitím metódy optického rozpoznávania znakov (OCR) na digitalizované kópie novín al-Quds.

Pamäť a trauma v súčasnej egyptskej literatúre

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bešková Katarína PhD.

Tradície a inovácie - formujúci činiteľ kultúrnej diverzity a vývoja civilizácií

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bucková Martina PhD.

Celkový počet projektov: 4