Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Sieť pre výskum malárie u divožijúcich živočíchov

Wildlife malaria network

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.

Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.3.2029
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 2