Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

-

Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.3.2029
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 1