Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

Doba trvania: 19.9.2022 - 18.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Labancová Eva PhD.

Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu

European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)

Doba trvania: 29.10.2019 - 28.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.

Európska sieť pre diagnostiku a liečbu bakteriálnych infekcií rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

Doba trvania: 6.10.2022 - 5.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.

Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

Doba trvania: 6.10.2021 - 5.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov

Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)

Doba trvania: 7.11.2019 - 6.5.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šuchová Katarína PhD.

Nové lektíny pre analýzu glykánov s využitím v diagnostike, biomedicíne a biotechnológii

New lectins for glycan analysis with diagnostic, biomedicine and biotechnological applications

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karnišová Potocká Elena PhD.

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS

Doba trvania: 10.4.2019 - 9.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.

Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

Doba trvania: 14.10.2019 - 13.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Spôsob účinku nových typov xylánolytických enzýmov a ich úloha pri hydrolýze neprístupných štruktúr rastlinných xylánov.

Mode of action of novel types of xylanolytic enzymes and their role in hydrolysis of recalcitrant structures in plant xylans.

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biely Peter DrSc.

Celkový počet projektov: 11