Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch

Application of metallic foams in intelligent panels an seismic absorbers

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zintenzívniť už existujúcu, medzinárodnú vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied a Rumunskou akadémiou - pobočkou Temešvár. Vďaka tomu sa plánuje počas trvania projektu zamerať na prípravu spoločných medzinárodných projektov na európskom základe. Originalita projektu je v použití kovových pien v aplikáciách inteligentných panelov a seizmických absorbérov/tlmičov vibrácií budov. Vedecký význam spočíva v skúmaní fyzikálnych a mechanických vlastností pien a ich závislosti na pórovitosti s ohľadom na optimálny výkon peny v pripravených inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch/tlmičoch vibrácií budov. Doktorandi sa tiež aktívne zapoja do projektu, tak aby jeho riešenie a spolupráca im pomohli v ich budúcej vedeckej kariére. Spolupráca v rámci projektu umožní obom akademickým partnerom využívať ich infraštruktúru, vybavenie a znalosti spôsobom, ktorý prinesie vzájomný prospech obom inštitúciám.

Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Doba trvania: 1.2.2022 - 27.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy

European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards

Doba trvania: 1.12.2021 - 25.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálek Andrej PhD.

Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov

Plastics monitoring detection remediation recovery

Doba trvania: 1.1.2022 - 18.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Doba trvania: 19.10.2022 - 18.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nagy Trembošová Veronika

Strategická a cielená podpora na stimulovanie talentovaných nováčikov v projektoch NMBP v rámci programu Horizont Európa

Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMBP projects under Horizon Europe

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iždinský Karol CSc.

Celkový počet projektov: 6