Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Spájanie výskumu a praxe
European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 5.10.2021 - 4.10.2025
Videovinety v prírodných vedách, technike a textile
Videovignetten in Naturwissenschaft, Technik und Textil
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.
Doba trvania: 1.6.2021 - 31.5.2023
Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax
Decolonising Development: Research, Teaching, Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.
Doba trvania: 1.9.2020 - 30.8.2024

Celkový počet projektov: 3