Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Sociologický ústav SAV
Eurostarostlivosť: transnárodná starostlivosť v Strednej Európe: Privatizácia, marketizácia a mobilita starých ľudí
Eurocare: Transnational care landscapes in Central Europe: Privatization, marketization and overlapping mobilities in elderly care
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sekeráková Búriková Zuzana PhD.
Anotácia:Cieľom pilotného výskumu je preskúmať starostlivosť, ktorú poskytujú zahraničným seniorom a seniorkám inštitúcie v Strednej Európe.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Anotácia:Cielom projektu je analyzovať a porovnať vzťahy cirkví (rímsko-katolíckej, českobratskej evanjelickej v ČR, Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Bratskej jednoty baptistov) a českej a slovenskej spoločnosti v kontexte reštitučných procesov a plánovanej odluky štátu a cirkvi v Českej a Slovenskej republike.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax
Decolonising Development: Research, Teaching, Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.
Doba trvania: 1.9.2020 - 30.8.2024

Celkový počet projektov: 3