Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Zrod slnečných sústav

The Birth of Solar Systems

Doba trvania: 26.9.2023 - 25.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vybudovanie interdisciplinárnej siete zahŕňajúcej experimentálny výskum, astronomické pozorovania a modely so zámerom lepšieho porozumenia vzniku planét a to vytýčením potrieb výpočtových a dátových ako aj definovania najlepšieho využitia súčasných a budúcich pozorovaní.

Celkový počet projektov: 1