Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Doba trvania: 1.6.2022 - 30.6.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

-

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

Rukopis pre-motorického štádia amytrofnej laterálnej sklerózy

A premotor disease signature for ALS

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.

Vývoj nových nanoliečiv proti bakteriálnym infekciám v centrálnom nervovom systéme

Developing novel nanopharmaceutics against bacterial infections at center nervous system

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.

Celkový počet projektov: 4