Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.

Double-edged sword of Parkinson's disease: the study of extracellular vesicles as a mediator of pathology spreading and uniquesource of early diagnostics data

-

Doba trvania: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: ICGEB
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Doba trvania: 1.6.2022 - 30.6.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Krátkodobý a dlhodobý mechanizmus multimodálnej intervencie pre prevenciu demencie

Shorter- and longer-term mechanisms of multimodal interventions to prevent dementia

Doba trvania: 1.4.2023 - 30.6.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Novák Petr PhD.

Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov

Neurovascular damage determines disease pathophysiology in pediatric mild traumatic brain injury: source of new biomarkers

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

-

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

Predisponujúce k chorobám alebo podporujúce odolnosť? Dekódovanie biológie systémov, markerov a determinantov bodu zlomu stresu

Disease-predisposing or resilience-promoting? Decoding the systems biology and behavioural predictors and determinants of the tipping point of stress

Doba trvania: 1.12.2023 - 30.11.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jurišica Igor DrSc.

Rukopis pre-motorického štádia amytrofnej laterálnej sklerózy

A premotor disease signature for ALS

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.

Vývoj nových nanoliečiv proti bakteriálnym infekciám v centrálnom nervovom systéme

Developing novel nanopharmaceutics against bacterial infections at center nervous system

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.

Celkový počet projektov: 9