Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Frekvencia a skloňovanie v slovanských jazykoch (ruština, slovenčina, slovinčina)

Frequency and declensional morphology in Slavic languages (Russian, Slovak and Slovene)

Doba trvania: 1.4.2021 - 31.12.2023
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mačutek Ján PhD.

Celkový počet projektov: 1