Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Dejiny dokladov totožnosti európskych národov: Občianstvo, štátna príslušnosť a migrácia

History of Identity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and Migration

Doba trvania: 13.1.2023 - 18.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Trnovec Silvester PhD.

Ľudia v pohybe: Spletité dejiny nútenej migrácie v oblasti Stredomoria (1492-1923)

People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (PIMo)

Doba trvania: 8.1.2021 - 8.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beška Emanuel PhD.

Pomalá pamäť: Transformačné postupy v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

Doba trvania: 22.2.2022 - 13.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bešková Katarína PhD.

Prepájenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 4.1.2022 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beška Emanuel PhD.

Celkový počet projektov: 4