Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.
Dedičstvo islamu: narácie na východ, západ, juh a sever od Stredomoria (1350–1750)
Islamic Legacy: Narratives East, West, South and North of the Mediterranean (1350–1750)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pirický Gabriel PhD.
Doba trvania: 5.3.2019 - 4.3.2023
-
People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (PIMo)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beška Emanuel PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.4.2023

Celkový počet projektov: 2