Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav orientalistiky SAV
Dedičstvo islamu: narácie na východ, západ, juh a sever od Stredomoria (1350–1750)
Islamic Legacy: Narratives East, West, South and North of the Mediterranean (1350–1750)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pirický Gabriel PhD.
Doba trvania: 5.3.2019 - 4.3.2023

Celkový počet projektov: 1