Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Ikonoklazmus vo verejnom priestore Československa po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve

Iconoclasm in the public space of Czechoslovakia after 1989. The heritage of socialism in historical perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Petra PhD.

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Doba trvania: 1.11.2020 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

Poľská kampaň 1939

Kampania Polska 1939 roku

Doba trvania: 1.5.2022 - 31.12.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 4