Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Historický ústav SAV, v. v. i.

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Doba trvania: 1.11.2020 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

Poľská kampaň 1939 – syntéza

Kampania Polska 1939 roku – Synteza

Doba trvania: 1.5.2022 - 31.12.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Veľká vojna a jej dlhotrvajúce dôsledky. 450 rakúsko-uhorských vojakov pochovaných v Krypte Santa Maria dell’ Anima v Ríme

The Great War and its longlasting Consequences. The 460 Austro-Hungarian Soldiers buried in the Crypt of Santa Maria dell’ Anima in Rome

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 5