Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

-

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 1.7.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Lamy-Rested Elise PhD.

-

A fine-grained analysis of Hohfeldian concepts

Doba trvania: 1.5.2021 - 1.5.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Pascucci Matteo PhD.

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God

Doba trvania: 1.11.2020 - 1.8.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.

Celkový počet projektov: 3