Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Empatia a kultúra
Empathy and Culture
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues
Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2022
Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu
Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.
Doba trvania: 1.11.2020 - 1.8.2023

Celkový počet projektov: 4