Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Projekty SAV

Organizácie SAV riešia rôzne typy vedeckých a aplikačných projektov cez slovenské grantové agentúry, európske programy a bilaterálne spolupráce. Táto stránka poskytuje zoznamy v súčasnosti riešených projektov, vstup do existujúcich elektronických databáz a informačného systému VEGA.

Vstup do elektronických databáz DAMP a DANP je len pre pracovníkov a pracovníčky SAV prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla do intranetu SAV, ktoré sú žiadané po kliknutí na príslušné linky.

Projekty VEGA:

Medzinárodné projekty SAV:

Národné projekty SAV:

Vedecké agentúry na Slovensku pre podávanie projektov:

Štrukturálne fondy EÚ: