Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie pre výskum východného Slovenska

Riaditeľ ústavu: doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská DrSc.
WWW: http://www.archeol.sav.sk/
Profil ústavu: