Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Mojmír Mach PhD.
WWW: http://www.uef.sav.sk/
Profil ústavu: Ústav vznikol osamostatnením z Farmakologického ústavu ČSAV v roku 1969. Svojou činnosťou sa ústav zameriava na štúdium spoločensky závažných ochorení s dôrazom na prozápalové procesy s cieľom vývoja nových liečebných princípov. Farmakodynamické, farmakokinetické ako aj toxikologické mechanizmy pôsobenia biologicky aktívnych látok s protizápalovými a protiradikálovými účinkami sa študujú na celotelovej, orgánovej, bunkovej, membránovej, receptorovej a molekulovej úrovni. Ústav spolupracuje s farmakologickými pracoviskami v USA, Japonsku, Turecku, Anglicku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Maďarsku a Chorvátsku.
Technológie: IMC-T-00-00001-UEFa: Urcovanie dávkovacieho režimu u látok s úzkym ......
IMC-T-00-00002-UEFa: Infúzne dávkovanie faktora VIII hemofilickým pa......


Služby: IMC-S-07-0003-UEFa: Toxikologické štúdie