Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum spoločných činností SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Lukáš Demovič PhD.
WWW: https://csc.sav.sk
Profil ústavu: Organizačné zložky:
Encyklopedický ústav, Bradáčova 7, 851 02 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: PaedDr. Zuzana Vargová

Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Stará Lesná 176, 059 60 Tatranská Lomnica
Vedúca organizačnej zložky: Božena Dovjaková

Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Karol Volner

Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Igor Trajčík

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave,
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: Ing. Gabriela Mokráňová

Ústredný archív SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: Mgr. Jana Gubášová Baherníková

VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: JUDr. Milan Brňák

Výpočtové stredisko, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Michal Kadúc