Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Sociologický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: PhDr. Peter Gajdoš CSc.
WWW:
Profil ústavu: