Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Luník IX dnes
Ondrej Ficeri Číslo ORCID - Klara Kohoutová - Juraj Martonyik

Luník IX dnes: Demografia, verejný diskurz a každodennosť

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., Košice, Centrum antropologických výskumov, Prešov
Publikované: 7. 8. 2023
O monografii:
Publikácia mapuje súčasné reálie sídliska Luník IX v Košiciach a jeho obyvateľov. Autori sa zameriavajú na analýzu sociodemografických ukazovateľov obyvateľov Luníka IX, imidž sídliska vo verejnom diskurze a v povedomí obyvateľov majority a na každodenné problémy a reálie obyvateľov tohto rómskeho sídliska.
Detaily:
66 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavatelia: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., Košice, Centrum antropologických výskumov, Prešov
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-89524-83-9 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Ficeri, O. - Kohoutová, K. - Martonyik, J.: Luník IX dnes: Demografia, verejný diskurz a každodennosť. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., Košice, Centrum antropologických výskumov, Prešov. 2023. pp. 66. ISBN 978-80-89524-83-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524839

APA:
Ficeri, O., Kohoutová, K., Martonyik, J. (2023). Luník IX dnes: Demografia, verejný diskurz a každodennosť. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., Košice, Centrum antropologických výskumov, Prešov. ISBN 978-80-89524-83-9. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524839