Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Mapy tragédie židov v Košiciach (1944)
Veronika Szeghy-Gayer

Mapy tragédie židov v Košiciach (1944)

Mapping the Tragedy of the Jews in Košice (1944)
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
Publikované: 31. 5. 2023
Detaily:
45 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-89524-85-3 (print)
Typ knihy: iné
Verejná licencia:
CC BY
Ako citovať:
ISO 690:
Szeghy-Gayer, V.: Mapy tragédie židov v Košiciach (1944). 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.. 2023. pp. 45. ISBN 978-80-89524-85-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524853

APA:
Szeghy-Gayer, V. (2023). Mapy tragédie židov v Košiciach (1944). Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i.. ISBN 978-80-89524-85-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524853