Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Lives and Deaths of Werther
Johannes D. Kaminski Číslo ORCID

Lives and Deaths of Werther: Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia

Oxford University Press
Publikované: 2. 2. 2024
O monografii:
Goetheho epištolárny román Utrpenie mladého Werthera (1774) vyvolal po celom svete ohlasy porovnateľné so súčasnými bestsellermi. Kým v nemeckom kontexte samotný román vždy zatienil jeho slávny autor, v Taliansku a v Číne sa vlasteneckí autori identifikovali s ťažkosťami hlavného hrdinu a prepisovali román v revolučnom duchu. Francúzskych romantikov najviac inšpiroval Wertherov expresívny jazyk, ktorým skúmali tmavé zákutia svojich duší. Podobne reagovali na text aj japonskí modernisti, keď zdôrazňovali, že v smrti spočíva krása. Johannes Kaminski vo svojej knihe Lives and Deaths of Werther: Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia skúma, ako interpretácie, preklady a literárne adaptácie Goetheho románu pozmenili tento text spôsobmi, ktoré zanechali vo svetovej literatúre hlboké stopy.
Detaily:
272 strán
Kľúčové slová:
Johann Wolfgang Goethe, Utrpenie mladého Werthera, interpretácia, preklad, literárna adaptácia
O vydaní:
Vydavateľ: Oxford University Press
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Oxford
Rok vydania: 2023
ISBN 978-0-19-726755-4 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Kaminski, J.: Lives and Deaths of Werther: Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia. 1 vyd. Oxford : Oxford University Press. 2023. pp. 272. ISBN 978-0-19-726755-4.

APA:
Kaminski, J. (2023). Lives and Deaths of Werther: Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia. Oxford : Oxford University Press. ISBN 978-0-19-726755-4.