Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

AREAS OF ECOPOETICS
Bogumiła Suwara ed. Číslo ORCID

AREAS OF ECOPOETICS : A Collection of Abstracts from the International Conference The Broadening of Poetics 3

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 18. 10. 2023
O monografii:
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Areas of Ecopoetics – organizovaná v rámci cyklu konferencií Broadening of Poetics – sa konala 24. a 25. októbra 2022, a to osobne aj online. Podujatie sa realizovalo na základe medzinárodnej dohody o spolupráci vo vedeckom výskume medzi Ústavom svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity. Podujatie zorganizovali Ewa Szczęsna, Weronika Lipszyc a Anna Tenczyńska za Varšavskú univerzitu a Bogumiła Suwara za Ústav svetovej literatúry SAV. Vzhľadom na medzinárodný charakter konferencie prebiehali počas oboch dní súčasne dva samostatné panely. Cieľom konferencie bolo skúmať ekopoetiku ako nástroj poskytujúci pohľad na vzťah medzi človekom a prírodou, resp. medzi človekom a inými živými a neživými bytosťami. To, že ekopoetika je interdisciplinárny pojem využívaný v rôznych diskurzoch – či už umeleckých, mediálnych alebo vedeckých –, možno napokon vidieť na príklade poézie upozorňujúcej na deštruktívny vplyv človeka na životné prostredie, kde ekopoetika do značnej miery presahuje možnosti humanitných vied, ako je to v prípade bioetických otázok, ktoré sa často kladú v kontexte posthumanizmu.
Detaily:
41 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
ekopoetika, vzťahy medzi ľudskými bytosťami a prírodou alebo medzi ľuďmi a inými živými či neživými entitami; bioetické otázky; posthumanizmus, antropocentrická perspektíva
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-88815-26-6 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Suwara, B. ed.: AREAS OF ECOPOETICS : A Collection of Abstracts from the International Conference The Broadening of Poetics 3. 1 vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. 2023. pp. 41. ISBN 978-80-88815-26-6.

APA:
Suwara, B ed. (2023). AREAS OF ECOPOETICS : A Collection of Abstracts from the International Conference The Broadening of Poetics 3. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-88815-26-6.