Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Martin Djovčoš Číslo ORCID - Ivana Hostová Číslo ORCID - Mária Kusá Číslo ORCID - Emília Perez Číslo ORCID

Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context

VEDA
Publikované: 13. 7. 2023
O monografii:
Násilie a neľudskosť ruskej vojny na Ukrajine definitívne ukončili falošný pocit bezpečia, ktorý Európa zažívala od juhoslovanských vojen. Udržiavanie priateľského dialógu s ľuďmi na celom svete je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa zabránilo ďalším tragédiám. Preklad vo všetkých jeho podobách je kľúčový pre sprostredkovanie vzájomného porozumenia, ktoré je nevyhnutné, ak chceme ďalším generáciám odovzdať planétu v obývateľnom stave. Okrem iných disciplín sa práve translatológia čoraz aktívnejšie zaoberá najzložitejšími problémami našej planéty. Odkedy sú informačné toky priamo závislé od polohy na geopolitickej mape a podliehajú trhovým pravidlám, mnohé dôležité štúdiá uskutočňované mimo hlavných centier zostávajú napriek významným výsledkom a motivácii vedeckej obce v medzinárodnej akademickej sfére neznáme. Vďaka vedeckým osobnostiam, ktoré prispeli do tejto kolektívnej publikácie, sa translatológia na Ukrajine a excelentný výskum, ktorý sa na jej univerzitách realizuje v súčasnosti aj v minulosti, väčšmi zviditeľnili.

Tento zborník obsahuje príspevky z konferencie Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context, ktorá sa konala 12. – 13. mája 2022 v Bratislave, a je rozdelený do piatich tematických častí: Myšlienky a úvahy; O historickej spravodlivosti v translatológii; O metodologických aspektoch prekladu; O lingvistických aspektoch prekladu; O traume a manipulácii.
Detaily:
190 strán
Jazyk: anglický, nemecký
Kľúčové slová:
literárny preklad, metodologické aspekty prekladu, lingvistické aspekty prekladu, trauma, manipulácia, Andrew Chesterman, Anthony Pym, Katarína Bednárová, Oleksandr Kalnychenko, Lada Kolomiyets, Anne Lange, Leonid Chernovaty, Viacheslav Karaban, Anna Karaban, Taras Shmiher, Vitaliy Radchuk, Olena Dubenko, Alla Martynyuk, Elvira Akhmedova, Maria Ivanytska, Natalia Kamovnikova, Mária Kusá
O vydaní:
Vydavateľ: VEDA
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-224-2015-0 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Ako citovať:
ISO 690:
Djovčoš, M. - Hostová, I. - Kusá, M. - Perez, E.: Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. 1 vyd. Bratislava : VEDA. 2023. pp. 190. ISBN 978-80-224-2015-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420150

APA:
Djovčoš, M., Hostová, I., Kusá, M., Perez, E. (2023). Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Bratislava : VEDA. ISBN 978-80-224-2015-0. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420150