Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Külországi könyvespolcokon
Judit Görözdi Číslo ORCID - Magdolna Balogh Číslo ORCID

Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról

Reciti Kiadó
Publikované: 20. 2. 2023
O monografii:
Maďarskojazyčný vedecký zborník Na zahraničných policiach kníh: Štúdie o cudzojazyčnej recepcii Pétera Esterházyho je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristov najrôznejšej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Skúma fakty a aspekty recepcie literárnej tvorby prominentného maďarského autora Pétera Esterházyho (1950 – 2016), predstaviteľa stredoeurópskeho postmodernizmu, vo svetovom kontexte. Sústreďuje sa na špecifiká literárneho transferu a otázky umeleckého prekladu. Prvá časť uvádza čitateľa do sveta Esterházyho písania a jeho myslenia o literatúre. Druhá časť obsahuje štúdie o recepcii Esterházyho literárnych textov v cudzích jazykoch – v nemčine, angličtine, francúzštine, slovinčine, srbčine, rumunčine, ruštine, taliančine, fínčine, japončine, češtine a slovenčine. Tretia časť prináša pohľad do praxe literárnych prekladateliek a prekladateľov pri preklade Esterházyho textov. Kniha dokladá medzinárodný status autora, ktorého diela prekročili hranice malého jazyka a dosiahli globálne publikum.
Detaily:
388 strán
Kľúčové slová:
literárna recepcia, literárny transfer, umelecký preklad
O vydaní:
Vydavateľ: Reciti Kiadó
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Budapest
Rok vydania: 2022
ISBN 978-615-6255-59-4 (print), ISBN 978-615-6255-60-0 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Görözdi, J. - Balogh, M.: Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról. 1 vyd. Budapest : Reciti Kiadó. 2022. pp. 388. ISBN 978-615-6255-59-4.

APA:
Görözdi, J., Balogh, M. (2022). Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról. Budapest : Reciti Kiadó. ISBN 978-615-6255-59-4.