Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Diana Jamborová Lemay ed. - Mária Bátorová ed.

DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)

Dominik Tatarka včera a dnes (Paríž 1939 – 2019)
Editions des archives contemporaines – INALCO – Coll. PLIDAM
Publikované: 10. 8. 2021
O monografii:
Na Slovensku je Tatarkovo dielo predmetom kontinuálnej práce, ktorú rozvíjajú bádatelia prostredníctvom rôznych metód a pohľadov, kritickým prístupom a najmä „návratom k realite“ v rokoch 2000 – 2010. Predkladaný zborník obohacuje poznanie a analýzu Tatarkovho diela pre francúzsky hovoriacu verejnosť najmä predstavením diela Márie Bátorovej Dominik Tatarka, slovenský Don Quijote, ktorého dve kapitoly sú preložené v prílohe zborníka. Predslov napísal bohemista Xavier Galmiche, profesor na Sorbonne Université v Paríži. Štúdiami prispeli Mária Bátorová, Paulína Šperková, Sabine Bollack, Mateusz Chmursky a Tatiana Paholíková. Publikácia je výsledkom konferencie, ktorú z iniciatívy Diany Jamborovej Lemay a Márie Bátorovej zorganizovala 12. septembra 2019 výskumná skupina PLIDAM v inštitúte INALCO.
Detaily:
106 strán
Jazyk: francúzsky, slovenský
Kľúčové slová:
Dominik Tatarka, autorská poetika, autofikcia, disent
O vydaní:
Vydavateľ: Editions des archives contemporaines – INALCO – Coll. PLIDAM
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Paris
Rok vydania: 2021
ISBN 978-2-8130-0377-5 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Jamborová Lemay, D. - Bátorová, M. ed.: DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019). 1 vyd. Paris : Editions des archives contemporaines – INALCO – Coll. PLIDAM. 2021. pp. 106. ISBN 978-2-8130-0377-5. Dostupné na: https://doi.org/10.17184/eac.9782813003775

APA:
Jamborová Lemay, D., Bátorová, M ed. (2021). DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019). Paris : Editions des archives contemporaines – INALCO – Coll. PLIDAM. ISBN 978-2-8130-0377-5. DOI: https://doi.org/10.17184/eac.9782813003775