Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Stavebnosť básne
Ján Zambor

Stavebnosť básne

The constructedness of a poem
LIC
Publikované: 19. 9. 2021
O monografii:
Pedagóg, literárny vedec, básnik a prekladateľ Ján Zambor v súbornej publikácii komplexne reflektuje významy a zmysel poézie autorských osobností ako Hviezdoslav, Krasko, Válek, Stacho, Mihalkovič, Strážay, Buzássy, Andraščík, Prokešová aj zvukové tvarovanie ruskej básne a špecifiká prekladu. Vecný register je i netradičným slovníkom poetiky. Rozsiahla publikácia je určená čitateľskej verejnosti so záujmom o poéziu a umelecký preklad, ako aj študentkám a študentom.
Detaily:
365 strán
O vydaní:
Vydavateľ: LIC
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-811-9115-2 (print)
Typ knihy: iné
Ako citovať:
ISO 690:
Zambor, J.: Stavebnosť básne. 1 vyd. Bratislava : LIC. 2018. pp. 365. ISBN 978-80-811-9115-2.

APA:
Zambor, J. (2018). Stavebnosť básne. Bratislava : LIC. ISBN 978-80-811-9115-2.