Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing
Dobrota Pucherová Číslo ORCID

Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing: A 21st-Century Global Context

Feminizmus a modernita v literatúre anglofónnych afrických autoriek : Globálny kontext 21. storočia
Routledge
Publikované: 18. 8. 2022
O monografii:
Monografia Feminizmus a modernita v literatúre anglofónnych afrických autoriek: globálny kontext 21. storočia prehodnocuje posledných 60 rokov tvorby anglofónnych afrických autoriek. Namiesto postkoloniálnej perspektívy, z ktorej boli tieto texty tradične interpretované, zvolila autorka transnárodný a transhistorický feministický prístup. Porovnáva diela naprieč časom a priestorom a umožňuje tak vnímať písanie anglofónnych Afričaniek ako integrálnu súčasť ženskej literárnej histórie. Čítaním tejto literatúry v porovnávacom kontexte so západnými autorkami od 18. storočia vytvorila monografiu, ktorá zdôrazňuje univerzálnosť patriarchálneho zneužívania „tradícií“ na utláčanie žien, odhaľuje paralely medzi ženskými hnutiami po celom svete a z toho vyplývajúce podobnosti vo feministickej imaginácii. Ústredná myšlienka monografie potvrdzuje, že africký feminizmus zažíva v 21. storočí zásadný epistemický posun: od kultúrne uzavretého k otvorenému feminizmu, ktorý konceptualizuje africké ženské identity cez riskantné otvorenie sa okoliu, cez transkultúrnosť a kultúrny preklad. Podobne ako západné feministky v 60. rokoch 20. storočia, súčasné africké spisovateľky sústreďujú pozornosť na ženské telo ako primárny priestor ženského útlaku a oslobodenia, čím pretvárajú feminizmus ako nárok na rešpektovanie univerzálnych ľudských práv žien a aktívne prispievajú ku globálnemu diskurzu o rodovej problematike, modernite a demokracii.
Obsah:
Detaily:
256 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
femizmus, africká literatúra
O vydaní:
Vydavateľ: Routledge
Vydanie: 1.
Miesto vydania: London
Rok vydania: 2022
ISBN 9781032187273 (print), ISBN 9781003255932 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Pucherová, D.: Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing: A 21st-Century Global Context. 1 vyd. London : Routledge. 2022. pp. 256. ISBN 9781032187273. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003255932

APA:
Pucherová, D. (2022). Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing: A 21st-Century Global Context. London : Routledge. ISBN 9781032187273. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003255932