Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach
Edita Gromová Číslo ORCID - Natália Rondziková Číslo ORCID - Igor Tyšš Číslo ORCID

Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach

Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Publikované: 7. 9. 2021
Detaily:
149 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Nitra
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-558-1677-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Gromová, E. - Rondziková, N. - Tyšš, I.: Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. 1 vyd. Nitra : Katedra translatológie FF UKF v Nitre. 2021. pp. 149. ISBN 978-80-558-1677-7.

APA:
Gromová, E., Rondziková, N., Tyšš, I. (2021). Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. Nitra : Katedra translatológie FF UKF v Nitre. ISBN 978-80-558-1677-7.