Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Nezameniteľný zmysel pre vecnosť
Mária Kusá Číslo ORCID

Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného

Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 24. 9. 2021
O monografii:
Personálna bibliografia Milana Žitného prezentuje široký záber jeho aktivít ako nordistu a germanistu – od prekladania umeleckých i spoločenskovedných textov cez zoznamovanie slovenskej verejnosti s inonárodnými literatúrami a kultúrami, reflexiu ich recepcie až po využitie najnovších poznatkov v pedagogickej praxi. Okrem zostavovateľky M. Kusej do publikácie prispeli L. Franek, L. Šimon, A. Debnárová, R. Gáfrik, A. Fosse, K. Stehlíková; bibliografiu spracovala V. Čejková.
Detaily:
140 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-88815-24-2 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Kusá, M.: Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného. 1 vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV. 2019. pp. 140. ISBN 978-80-88815-24-2.

APA:
Kusá, M. (2019). Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-88815-24-2.