Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Verzologické štúdie
Ladislav Franek

Verzologické štúdie

Anapress, Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 7. 9. 2021
O monografii:
I. TEORETICKÁ ČASŤ Didaktika umeleckého prekladu 9 Medziliterárnosť v symbióze vedy a umenia 17 Text, textovosť, intertextovosť 25 Ruská formálna metóda na Slovensku 35 Slovenská literárna veda a Mikuláš Bakoš 44 Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš (koncepčné rozdiely) 54 Funkcia rytmu vo verzológii a básnický preklad 63 Del condicionamiento rítmico de la traducción poética 75 La poétique dans l´espace interlittéraire 83 Funkcia rýmu vo veršovej štruktúre 95 Metrický prízvuk v španielskom verši 108 Verzologické výskumy v Čechách a na Slovensku 119 II. ANALYTICKO-KRITICKÁ ČASŤ Método interdisciplinario de la enseñanza 133 Style de la traduccion poétique 148 Preklad I. Allendeovej na rozhraní kultúr a jazykov 161 Rostandov Cyrano v dvoch prekladoch (M. Rázusová-Martáková, Ľ. Feldek) 170 Básnický symbolista Juan Ramón Jiménez 184 Duchovný profil svätého Jána z Kríža 196 Slovenský preklad svätého Jána z Kríža 206 Poézia S. Mallarmého na Slovensku 214 Estudios comparativos en la versología 220 L´essence éthique du dialogue culturel 231
Detaily:
258 strán
Jazyk: slovenský, francúzsky, španielsky
Kľúčové slová:
preklad, intertextovosť, medziliterárnosť, štrukturalizmus, veršový rým, rytmus, prízvuk, Mikuláš Bakoš, Jan Mukařovský
O vydaní:
Vydavatelia: Anapress, Ústav svetovej literatúry SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-8210-002-3 (print), ISBN 978-80-8210-003-0 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
CC-BY-NC-ND
Ako citovať:
ISO 690:
Franek, L.: Verzologické štúdie. 1 vyd. Bratislava : Anapress, Ústav svetovej literatúry SAV. 2021. pp. 258. ISBN 978-80-8210-002-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788082100023

APA:
Franek, L. (2021). Verzologické štúdie. Bratislava : Anapress, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-8210-002-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788082100023