Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS
Mária Bátorová ed. - Andrea Bátorová - László Beke - Ján Budaj - Ľubomír Ďurček - Tibor Ferko - Daniel Grúň - Samuel Abrahám - Milan Knížák - Alex Mlynárčik

Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke

Veda, vydavateľstvo SAV
Publikované: 5. 9. 2021
O monografii:
OBSAH
I. časť
ŠTÚDIE

MÁRIA BÁTOROVÁ: Na úvod

SAMUEL ABRAHÁM: Straussovo „posrané“ storočie

DANIEL GRÚŇ: Stredná Európa v perspektíve plurality a tolerancie
(Tomáš Strauss a jeho hodnotová orientácia)

ANDREA BÁTOROVÁ: „Iné a predsa rovnaké umenie“: Ostkunst v diele Tomáša Straussa

ANDREA BÁTOROVÁ: Topografia existencie medzi Východom a Západom v zrkadle korešpondencie. Tomáš Strauss ako referenčný bod pre neoficiálnu umeleckú scénu

TIBOR FERKO: Curriculum Strauss, skice k portrétu

II. časť
SPOMIENKY A REFLEXIE

MILAN KNÍŽÁK: Blouznivec slovenských hor Tomáš Strauss

LÁSZLÓ BEKE: Barátom, Tomáš Strauss

LÁSZLÓ BEKE: Môj priateľ, Tomáš Strauss

ĽUBOMÍR ĎURČEK: Tomášov event

ALEX MLYNÁRČIK: Toto posrané dvadsiate storočie

JÁN BUDAJ: Tomáš Strauss v roku 2021
Detaily:
130 strán
Jazyk: slovenský, český, anglický, maďarský
Kľúčové slová:
Tomáš Strauss. Moderné umenie. Emigrácia. Ostkunst. Westkunst. 20. storočie.
O vydaní:
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1913-0 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Bátorová, M. - Bátorová, A. - Beke, L. - Budaj, J. - Ďurček, Ľ. - Ferko, T. - Grúň, D. - Abrahám, S. - Knížák, M. - Mlynárčik, A.: Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke. 1 vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 130. ISBN 978-80-224-1913-0.

APA:
Bátorová, M., Bátorová, A., Beke, L., Budaj, J., Ďurček, Ľ., Ferko, T., Grúň, D., Abrahám, S., Knížák, M., Mlynárčik, A. (2021). Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1913-0.