Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Ethnomusicologicum VI
Hana Urbancová ed. Číslo ORCID

Ethnomusicologicum VI: Historické pramene tradičného spevu

Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i.
Publikované: 15. 1. 2024
Detaily:
206 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-89135-56-1 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha