Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Marian Devotion Among the Roma in Slovakia
O monografii:
Na základe svojho viacročného výskumu religiozity vo viacerých lokalitách na Slovensku, autorka prináša plastický obraz o mariánskej úcte medzi Rómami na Slovensku.
Na pozadí celkového obrazu mariánskej zbožnosti v modernom a postmodernom svete, autorka predstavuje Pannu Máriu ako hovorkyňu a bojovníčku za práva prehliadaných a utláčaných ľudí, žijúcich na reálnej alebo symbolickej periférii majoritných spoločností – pričom poukazuje na jej inkulturované a etnizované, t.j. etnickými skupinami a národmi preložené a etnicky „dokolorané“ podoby. Autorka odhaľuje, ako post-moderná úcta k Panne Márii na jednej strane predstavuje pokračovanie tradičnej kresťanskej úcty k Matke Božej (vo všetkých jej základných elementoch). Na strane druhej strane je však konštantne kreatívne prepisovaná a vteľovaná do celkom nového jazyka moderného sveta i postmodernej religiozity a spirituality. Podľa autorky, Panna Mária v 20. storočí v podstate kolonizovala svet, čím podstatne prispela k jeho christianizácii. Kým ostatné formy kresťanskej religiozity modernizáciou akoby strácali na sile (slovami Maxa Webera moderný svet sa „odkúzľuje“), Panna Mária nikdy neprestala svojimi zázrakmi a zjaveniami vytrvalo „okúzľovať“ svet, a tak sýtiť hlad ľudí a národov po vypočutí.
Autorka ukazuje ako je Mariánska úcta úspešným prejavom vzdorovania viery voči sekularizácii, čo sa okrem iného prejavuje úspešným zmiešavaním pred-moderných a ultra-moderných prvkov viery a praktizovania spolu so živými formami ľudovej religiozity a „pop-kresťanstva“. V 21. storočí sa tento religiózno-spirituálny koktail ukazuje ako mimoriadne žiadaný a atraktívny spirituálny artikel. Post-moderná Panna Mária sa tak významným spôsobom podieľa na svetovom spirituálnom turizme a zásadne tiež ovplyvňuje trh so spirituálnymi službami a komoditami.

Autorka ukazuje, ako sa z Panny Márie v 20. a 21. storočí stáva hlas periférnych etnických skupín a národov. V kontexte rómskych skupín v rôznych lokalitách na Slovensku autorka odhaľuje, ako prostredníctvom Panny Márie úspešne bojujú s marginalitou, vytvárajúc si pomyselné ostrovy s významovými miestami stredu vo vlastných komunitách. Na základe etnografických výskumov autorka približuje etnizované a inkulturované formy Panny Márie – tzv. Čokoládové Márie – t.j. Márie s rómskou tvárou a rómskym srdcom, ktoré pozorne počúvajú a plnia prosby rómskych veriacich bez ohľadu na miesto a čas, priamo uprostred domácností, bez zbytočného súdenia a mentorovania. Autorka tak predstavuje „Čokoládovú“ Pannu Máriu ako potenciálne jednu z možností pre slovenských Rómov na ich pomyslenej ceste „z periférie do stredu“.
Detaily:
166 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
mariánska úcta, Panna Mária, Rómovia, religiozita
O vydaní:
Vydavateľ: Palgrave MacMillan
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Cham
Rok vydania: 2021
ISBN 978-3-030-56363-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Zachar Podolinská, T.: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia : Post-Modern Religious Response to Marginality. 1 vyd. Cham : Palgrave MacMillan. 2021. pp. 166. ISBN 978-3-030-56363-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56364-6

APA:
Zachar Podolinská, T. (2021). Marian Devotion Among the Roma in Slovakia : Post-Modern Religious Response to Marginality. Cham : Palgrave MacMillan. ISBN 978-3-030-56363-9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56364-6