Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Už sa chystá svadba istá.  Svadobné obyčaje slovom a obrazom
Zuzana Beňušková Číslo ORCID

Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Zámerom publikácie je upozorniť na bohatý vizuálny fond, ktorý obsahuje
Digitálny archív fotografií a kresieb Ústavu etnológie a sociálnej
antropológie SAV. Jeho základ sa systematicky vytváral od roku 1953.
Čitateľovi je priblížený prostredníctvom témy svadba. Tak vznikla
príležitosť vytvoriť publikáciu, v ktorej sú zhutnenou formou zhrnuté
etnologické poznatky o tradičných svadobných obyčajach a ich premenách
na Slovensku v posledných desaťročiach. Kniha je určená tak
pre odborníkov, ako aj pre širokú verejnosť. Inšpiráciu v nej nájdu
sobášiace sa páry, ktoré chcú lepšie porozumieť rozsiahlemu svadobnému
obyčajovému komplexu a pri chystaní svadby nadviazať na tradičnú
ľudovú kultúru Slovenska.
Detaily:
127 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
svadba, svadobné obyčaje, historická fotografia, ľudová kultúra
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1831-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z.: Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom . 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2020. pp. 127. ISBN 978-80-224-1831-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020/9788022418317

APA:
Beňušková, Z. (2020). Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom . Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1831-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2020/9788022418317