Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Ťažké časy
Peter Salner ed. Číslo ORCID

Ťažké časy: Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Kniha Ťažké časy : roky 1938 - 1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze, prináša tri rôzne pohľady na historické korene a súčasné reflexie vojnového slovenského štátu a holokaustu, predstavuje dôležitý prínos k hlbšiemu poznaniu nedávnej minulosti Slovenska a jej presahov do súčasnosti. Získané poznatky zároveň potvrdzujú, že napriek časovému odstupu, blížiacemu sa odchodu posledných svedkov doby a dostupným historickým faktom, ostáva tento režim aj tri štvrte storočia po jeho zániku stále aktuálnym problémom našej súčasnosti.
Detaily:
128 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
vojnový slovenský štát, konšpirácie, holokaust, česká menšina
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-569-0673-6 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P. ed.: Ťažké časy: Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2020. pp. 128. ISBN 978-80-569-0673-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906736

APA:
Salner, P ed. (2020). Ťažké časy: Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0673-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906736