Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Holokaust okolo nás
Peter Salner ed. Číslo ORCID

Holokaust okolo nás: Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
V centre pozornosti autorov sú podoby, v akých je holokaust a vojnový štát konštruovaný v súčasnom spoločenskom diskurze, ich reflexie a zmeny, ktorými tento proces pripomínania prešiel najmä v období po roku 1989.
Peter Salner uvažuje o podobách pripomínania uvedených historických udalostí v prostredí židovskej komunity, ale sleduje aj proces vytvárania miest pamäti majoritou a ich miesto v politikách spomínania na Slovensku. Monika Vrzgulová sleduje dynamiku medzi individuálnou, resp. skupinovou pamäťou generácie zážitku (preživší holokaustu, aj svedkovia z prostredia majority) a kultúrnou pamäťou krajiny, spôsobmi, akými sa toto historické obdobie komunikuje na verejnosti predstaviteľmi štátu, politikmi, aj ďalšími skupinami obyvateľov.
Detaily:
240 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
holokaust, židovská komunita, vojnový štát, pamäť, podoby spomínania na holokaust, biografické rozprávania, pamätníky a pomníky
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-569-0744-3 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P. ed.: Holokaust okolo nás: Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2020. pp. 240. ISBN 978-80-569-0744-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788056907443

APA:
Salner, P ed. (2020). Holokaust okolo nás: Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0744-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056907443