Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste...
Monika Vrzgulová Číslo ORCID - Peter Salner Číslo ORCID

Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste...

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Dialóg dlhoročných kolegov a priateľov. Monika Vrzgulová kladie zvedavé otázky Petrovi Salnerovi, aby si vzápätí úlohy vymenili. Spektrum otázok a odpovedí smeruje k tomu, čo vedia alebo si pamätajú o svojich predkoch, cez spomienky na bratislavské, resp. trenčianske prostredie v období detstva a dospievania, študentských rokov, no nechýbajú ani informácie o osobných záujmoch či názoroch, ktoré vyplývajú z ich dlhoročnej vedeckej práce. V dialógu sa postupne vynárajú asociácie, udalosti a súvislosti, ktoré si zdanlivo nepamätali alebo neuvedomovali a v rozhovore vyústia do prekvapivého poznania. V závere publikácie sa Monika Vrzgulová venuje problematike výskumnej metódy oral history na Slovensku
Detaily:
256 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
oral history, rozhovor, socializmus, etnológia
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-569-0676-7 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Vrzgulová, M. - Salner, P.: Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste.... 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2020. pp. 256. ISBN 978-80-569-0676-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906767

APA:
Vrzgulová, M., Salner, P. (2020). Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste.... Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0676-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906767