Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Príbehy mesta
Daniel Luther Číslo ORCID

Príbehy mesta : Bratislava 20. storočia

Marenčin PT, spol. s. r. o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
O monografii:
Starodávne mesto Pressburg, v 19. storočí aj s oficiálnym názvom Pozsony, mesto korunovácií 18 panovníkov rakúskej monarchie za uhorských kráľov, bolo v roku 1919 pomenované slovenským názvom Bratislava. Je to začiatok obdobia, ktorým chceme čitateľa previesť. Turbulentnými rokmi 20. storočia, ale aj prechodom do prvých rokov 21. storočia, v ktorých doznievali problematické spoločenské procesy po Nežnej revolúcii v roku 1989. V stručnom prehľade sú popísané hlavné etapy vo vývine mesta od začlenenia do československého štátu po dnešné dni.
Detaily:
158 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Bratislava, etnografia mesta, spoločenské procesy
O vydaní:
Vydavatelia: Marenčin PT, spol. s. r. o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-569-1195-2 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D.: Príbehy mesta : Bratislava 20. storočia. 1 vyd. Bratislava : Marenčin PT, spol. s. r. o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. 2023. pp. 158. ISBN 978-80-569-1195-2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788056911952

APA:
Luther, D. (2023). Príbehy mesta : Bratislava 20. storočia. Bratislava : Marenčin PT, spol. s. r. o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. ISBN 978-80-569-1195-2. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788056911952