Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe
Elena Marushiakova Číslo ORCID - Vesselin Popov Číslo ORCID - Lilyana Kovacheva

Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe: Roma

BRILL- SCHÖNINGH
Detaily:
279 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
Shakir M. Pashov, Rómovia v Bulharsku, Rómovia v Európe
O vydaní:
Vydavateľ: BRILL- SCHÖNINGH
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Paderborn
Rok vydania: 2023
ISBN 978-3-506-79030-9 (print), ISBN 978-3-657-79030-2 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
CC BY-NC-ND 4.0
Ako citovať:
ISO 690:
Marushiakova, E. - Popov, V. - Kovacheva, L.: Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe: Roma. 1 vyd. Paderborn : BRILL- SCHÖNINGH. 2023. pp. 279. ISBN 978-3-506-79030-9. Dostupné na: https://doi.org/10.30965/9783657790302

APA:
Marushiakova, E., Popov, V., Kovacheva, L. (2023). Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe: Roma. Paderborn : BRILL- SCHÖNINGH. ISBN 978-3-506-79030-9. DOI: https://doi.org/10.30965/9783657790302