Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Bavilo ma byť etnografkou
Rastislava Stoličná - Mikolajová

Bavilo ma byť etnografkou

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
O monografii:
Autorka uvádza reflexie na svoje 50 ročné pôsobenie etnografky. Kniha obsahuje aj text jej bývalej doktorandky, ktorá hodnotí úlohu R. Stoličnej v jej vedeckej kariére. Ďalší text predstavuje profesionálnu kariéru autorky a súpis jej publikovaných prác.
Detaily:
80 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
etnografka Rastislava Stoličná-Mikolajová, vedec, spomienky, ľudová strava
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-974434-3-6 (print), ISBN 978-80-974434-4-3 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Stoličná - Mikolajová, R.: Bavilo ma byť etnografkou. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. 2023. pp. 80. ISBN 978-80-974434-3-6 . Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443443

APA:
Stoličná - Mikolajová, R. (2023). Bavilo ma byť etnografkou. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-974434-3-6 . DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443443