Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Valentín na Slovensku
Juraj Zajonc Číslo ORCID

Valentín na Slovensku

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
O monografii:
Valentín na Slovensku
Monografia je prvou historicko-etnologickou sondou do dejín sviatku Valentín na území Slovenska. Prináša poznatky o vstupe, šírení, udomácňovaní sviatku, o jeho význame a funkciách pre obyvateľov Slovenska v 21. storočí a to ako pre jednotlivcov, tak aj pre členov rozličných sociálnych skupín. Z etnologickej perspektívy sleduje sviatkovú prax, teda spôsoby prežívania a slávenia sviatku Valentín, ktorá je rámcom na skúmanie procesov transformácie sviatkovej kultúry na Slovensku po roku 1990 v podmienkach neskorej modernity. Publikované poznatky vychádzajú zo štúdia širokej škály rôznorodých prameňov: od umelecko-historických pamiatok, muzeálnych predmetov a archívnych dokumentov cez dotazníkový prieskum a výskumné interview až po internetové zdroje. Vývoj a súčasné podoby Valentína na Slovensku – dodnes označovaného za nový sviatok, ktorý je tu však už udomácnený – približuje aj originálny obrazový materiál zaradený do monografie.
Detaily:
232 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
sviatok Valentín, sviatky na Slovensku, svätý Valentín, eventizácia
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-224-1970-3 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Zajonc, J.: Valentín na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. 2022. pp. 232. ISBN 978-80-224-1970-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419703

APA:
Zajonc, J. (2022). Valentín na Slovensku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. ISBN 978-80-224-1970-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788022419703