Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život
Daniel Škobla ed.

Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie

Jobs, Inequalities and Roma. Striving for Decent Living
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
O monografii:
Publikácia je zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný Život (Jobs, Inequalities and Roma. Striving for Decent Living), ktorá sa uskutočnila v Kongresovom centre Slovenskej Akadémie Vied v Starej Lesnej dňa 16. 6. 2022. Zborník má 19 strán a obsahuje 11 abstraktov príspevkov v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré boli prezentované a diskutované na konferencii. Okrem toho, zborník obsahuje aj návrhy odporúčaní pre politiky v oblasti vytvárania a stabilizácie pracovných príležitostí, vypracované riešiteľským tímom projektu APVV 17-0141 Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve.
Detaily:
19 strán
Jazyk: slovenský, anglický
Kľúčové slová:
Rómovia, pracovné príležitosti, dôstojný život
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978‐80‐974434‐1‐2 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Škobla, D. ed.: Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. 2023. pp. 19. ISBN 978‐80‐974434‐1‐2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443412

APA:
Škobla, D ed. (2023). Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. ISBN 978‐80‐974434‐1‐2. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443412