Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

The Story of Bratislava from the Beginning of 20th Century
Daniel Luther Číslo ORCID

The Story of Bratislava from the Beginning of 20th Century

Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Začiatok obdobia, ktorým sa autor zaoberá, je rok 1919, kedy bolo mesto premenované slovenským názvom. V stručnej forme popisuje turbulentné udalosti 20. storočia, ale aj prechod do prvých rokov 21. storočia, v ktorých doznievali problematické spoločenské procesy po nežnej revolúcii v roku 1989. Jednotlivé príbehy sa týkajú hlavne života občanov Bratislavy.
Detaily:
69 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
Bratislava, urbánna etnológia, etnická diverzita, občianske aktivity
O vydaní:
Vydavatelia: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-569-1072-6 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D.: The Story of Bratislava from the Beginning of 20th Century. 1 vyd. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2022. pp. 69. ISBN 978-80-569-1072-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788056910726

APA:
Luther, D. (2022). The Story of Bratislava from the Beginning of 20th Century. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-1072-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788056910726