Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Sedem (židovských) problémov
Peter Salner Číslo ORCID

Sedem (židovských) problémov: Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Autor v siedmich kapitolách svojej knihy na základe svojich dlhodobých výskumov prezentuje odborný, ale aj osobný pohľad na vybrané problémy súčasnej židovskej komunity na Slovensku. Rozsiahly priestor venuje spôsobom, akým táto komunita reflektovala dva totalitné systémy (holokaust, obdobie komunistickej moci). Všíma si tiež špecifiku etnologických výskumov, dobrovoľné aj násilím vynútené migračné procesy, osudy opustených synagóg a cintorínov, či fenomén „židovského času“. Záverečné časti knihy sú zamerané na problémy sociálnej kultúry (vývoj identity, židovská rodina, humor). Výsledkom je etnologický pohľad na stav židovskej komunity v 20.-21. storočí a perspektívy jej ďalšieho vývoja.
Detaily:
208 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
židovská komunita, holokaust, migrácia, etnologický výskum
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-569-0980-5 (print)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. The CC BY license does not apply to the photos used
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P.: Sedem (židovských) problémov: Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.. 2022. pp. 208. ISBN 978-80-569-0980-5. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788056909805

APA:
Salner, P. (2022). Sedem (židovských) problémov: Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0980-5. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788056909805