Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Avion
Katarína Haberlandová - Ľubica Voľanská Číslo ORCID

Avion

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
O monografii:
Kniha predstavuje jedinečné spojenie príbehov, ktoré jej autorky Katarína Haberlandová a Ľubica Voľanská zbierali niekoľko rokov. Je to príbeh bytového domu Avion (vrátane starostlivosti oň v rámci možností niekoľkých politických režimov, v zmysle každodennej údržby a od roku 1985 i pamiatkovej ochrany), príbeh jeho obyvateľov bezprostredne spätých s domom a životom v ňom a v neposlednom rade príbeh autora návrhov Avionu, architekta Josefa Mareka (1889 – 1966). V rámci nich ide o previazanie veľkých a malých dejín, keďže všetky spomenuté príbehy sa odohrávajú v určitom priestore a čase, majúc v pozadí dejiny Bratislavy, ale aj širšieho regiónu či štátnych útvarov, ktorých bolo mesto a miesto súčasťou.
Autorky využili dva prístupy – jeden z nich je historicko-architektonický v kombinácii s kunsthistorickým, druhý etnologický/antropologický, založený na metóde oral history. Práve táto interdisciplinarita pomohla vytvoriť na Slovensku stále pomerne unikátny knižný celok, ktorý prehlbuje vedecké poznanie v oblastiach dejín architektúry 20. storočia i v sociálnej antropológii. Kniha súčasne ponúka pútavo uchopený príbeh širšej verejnosti, ktorá po odbornej literatúre z týchto oblastí za bežných okolností nesiahne. Okrem toho spôsob, akým je kniha napísaná, umožňuje reflektovať príbeh domu a jeho obyvateľov aj pre tých čitateľov, ktorí doteraz o ňom nemuseli mať hlbšie poznatky. Mnoho z aspektov analyzovaných prostredníctvom autentických výpovedí obyvateľov a obyvateliek Avionu je totiž pre naše dejiny univerzálnych. V rôznych variáciách či odtieňoch sa odohrávali nielen v ďalších bytových domoch v Bratislave, ale ovplyvňovali a hýbali životmi obyvateľov aj v iných mestách na Slovensku.
Zároveň sa vynárajú nové impulzy pre rozpracovanie výskumu každodenného života spätého s bytovým domom Avion, predovšetkým v oblastiach politík pamäti a zabúdania, dejín politík družstevného bývania na Slovensku 20. storočia, pamiatkovej ochrany moderného architektonického dedičstva, ako aj komunitných spôsobov starostlivosti o bývanie v súčasnosti. Významnú rolu pritom bude naďalej zohrávať prepájanie dobrých, ale aj menej pekných príbehov a spomienok Aviončanov a Aviončaniek.
Detaily:
182 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
dejiny a architektúra 20. storočia, medzivojnová Bratislava, domov, bývanie, etnografický výskum, oral history, moderné kultúrne dedičstvo
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-973372-8-5 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ako citovať:
ISO 690:
Haberlandová, K. - Voľanská, Ľ.: Avion. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. 2021. pp. 182. ISBN 978-80-973372-8-5. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337285

APA:
Haberlandová, K., Voľanská, Ľ. (2021). Avion. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. ISBN 978-80-973372-8-5. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337285