Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše
Zuzana Panczová Číslo ORCID - Gabriela Kiliánová Číslo ORCID - Tomáš Kubisa Číslo ORCID

Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Publikácia je príspevkom k diskusii o inštitucionálnych a personálnych nástrojoch ideologického užívania národopisu a príbuzných vedných disciplín nacistickým Nemeckom v 40. rokoch 20. storočia v intenciách jeho zahraničnopolitických plánov. Zameriava sa na snahu Tretej ríše a nemeckých bádateľov ovplyvňovať národopisné a vlastivedné výskumy na území Slovenska a sleduje ju na príklade činnosti Ústavu pre vlastivedný výskum (Institut für Heimatforschung) v Kežmarku a osôb, ktoré boli s jeho činnosťou spojené (Franz. J. Beranek a jeho manželka Hertha Wolf-Beranek, Bruno Schier a i.). Snahou autorov je predovšetkým objasnenie otázok týkajúcich sa ideologických kontextov národopisného výskumu nemeckej menšiny na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Čerpajú z dobových prameňov, ktoré sa zachovali v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV i v ďalších archívnych zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Získané archívne dáta analyzujú aj s ohľadom na doterajší výskum sledovanej problematiky na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Poľsku. Skúmané príklady vplyvu nacistickej ideológie na pôsobenie konkrétnych osobností a inštitúcií počas druhej svetovej vojny zároveň inšpirujú k širšej diskusii na tému vzťahu politických ideológií a vedy.
Detaily:
195 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
národopis, folklór, ideológia, Tretia ríša, nacizmus, Institut für Heimatforschung, Franz. J. Beranek, Hertha Wolf-Beranek, Bruno Schier, Kežmarok
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-569-0959-1 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ako citovať:
ISO 690:
Panczová, Z. - Kiliánová, G. - Kubisa, T.: Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2021. pp. 195. ISBN 978-80-569-0959-1 . Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909591

APA:
Panczová, Z., Kiliánová, G., Kubisa, T. (2021). Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0959-1 . DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788056909591