Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve
Katarína Popelková Číslo ORCID

Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Monografia je syntézou poznatkov získaných dlhoročným historickým a etnografickým výskumom miest v regióne Malých Karpát. Ťažisko pozornosti sa sústreďuje na spoločnosti miest Pezinok a Modra, v ktorých sa od stredoveku rozvíjala profesijná skupina vinohradníkov ako faktických nositeľov špecifického rysu urbánnej kultúry. Koncom 20. storočia sa tu vinohradníctvo i vinárstvo po viac ako štyridsať rokov trvajúcej diskontinuite znova začali rozvíjať ako súkromné podnikanie. Obchodné záujmy vinohradníkov začali v procese ich postupnej ekonomickej stabilizácie korešpondovať s rozvojovými snahami miestnych samospráv, rozprúdili mestský environmenálny aktivizmus i zážitkový vínny turizmus. Vinohradnícke mestá a sociálne procesy v nich sa tak stali významným fenoménom regionálneho rozvoja. Predložená publikácia prispieva k ich poznaniu z etnologického pohľadu.
Detaily:
175 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
malokarpatský región, regionálny rozvoj, urbánna etnológia, vinohradníci, vinohradnícke mesto
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-224-1916-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Popelková, K.: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 175. ISBN 978-80-224-1916-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419161

APA:
Popelková, K. (2021). Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1916-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419161